Hizmetlerimiz

ALANINDA UZMAN KADRO

360° Mali Müşavirlik ve Denetim Limited Şirketi olarak, alanında uzman danışman ve denetçiler ile mali ve finansal danışmanlık ve akademisyenler ile mali danışmanlık hizmeti vermekteyiz.
Günümüzde ekonomik ve ticari hayatın bileşenleri, her geçen gün değişmekte ve bu değişimi içselleştirememiş ticari hayatın aktörleri büyük problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Profesyonel ve güvenilir bir danışmanlık almadan mali ve finansal çözümlemelerde bulunarak değişen şartlara göre pozisyon almak neredeyse imkansızdır.

Doğru Karar İçin

360° ÇÖZÜM YOLLARI ÖNERİYORUZ

Yaşanan birçok ekonomik ve mali problemin hukuksal bir yanının bulunduğu yadsınamaz bir gerçektir. 360° Mali Müşavirlik olarak, müşterilerimize Mali Müşavirlik kapsamındaki hizmetlerin yanında, alanında uzman  akademisyenlerimiz vasıtasıyla, ticari hayatta karşılaştıkları mali ve hukuki problemlerin çözüm yollarını gösteriyoruz.
Türk Hukukunun yanı sıra Uluslararası Hukuka hakim olan Danışman Akademisyenlerimizin liderliğinde, kendini sürekli geliştiren, her biri alanında uzman ve dinamik müşavirler ile farklı hukuk disiplinlerinde müşterilerine şeffaf, etkin, hızlı, kaliteli ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda 360° Müşavirlik bünyesinde yer alan, alanlarında yetkin akademik danışmanların bulunması mali hizmetlerindeki etkinlik gücüne güç katmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası

360° DANIŞMANLIK HİZMETİ

360° Danışmanlık olarak, müşterilerimizin talebi doğrultusunda, başta İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere, yabancı dile hâkim müşavirlerimiz aracılığıyla hizmet sunmaktayız.
Merkezimiz İstanbul olup, Türkiye’nin diğer önemli ticari merkezlerindeki müşavirlik bürolarıyla ve uluslararası hukuk uyuşmazlıklarında ABD, Kanada, İngiltere, Rusya, Almanya, İsviçre gibi ülkelerde bulunan seçkin ve en güvenilir iş ortağı hukuk şirketleriyle, gereken hız ve kaliteden ödün vermeden hukuki ve mali hizmet verimliliğini artırmaktayız.
Daha ayrıntılı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

360° Kalite Politikamız

Mali danışmanlık sektöründe beklentilerin ötesine geçerek aranan bir kuruluş olmak. Takım çalışması ve önleyici yaklaşımı kullanarak sürekli gelişimi sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak.

Vizyon misyon

Vizyonumuz

“En kaliteli hizmet en doğru insanla verilir.” 

EN KALİTELİ HİZMETTE ÖNCÜ FİRMA

Sürekli değişen mali ve ekonomik şartların meydana getirdiği hukuksal oluşumları yakından takip ederek, en doğru, en gerekli adımın en uygun zamanda atılmasını sağlamak, kurumsal yapısıyla en kaliteli hizmette öncü örnek ve lider bir firma olmaktır.

 • Alternatifli seçimde en doğru kararın verilmesini sağlamak.
 • Kararın en uygun zamanda alınmasını sağlamak.
 • Sektöre katma değer katmak.
 • En kaliteli hizmette lider firma olmak.

Misyonumuz

360° PROAKTİF ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNMAK

Biz, ekibimiz ve çözüm ortaklarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Destek verdiğimiz her firmayı bizden bir parça kabul ederek çalışmalarımıza yön veriyoruz. 360° Danışmanlık olarak;

 • En üst kalitede hizmet sunmak,
 • Müşterilerimizle yakın çalışarak güvenlerini kazanmak ve işlerinin bir parçası olmak,
 • Müşterilerimize yüksek standartlarda proaktif çözüm önerileri sunmak
 • Yüksek hizmet standartlarımızın sürekliliğini sağlamak
 • Hızlı çözüm üretmek ve çözüm odaklı olmak
 • Yüksek disiplin ve iş ahlakı ile süratli çalışarak zamanında sunum yapmak,
 • Global kalite sunmak
 • Müşteri odaklı, beklentilerinin ötesinde yüksek kaliteli hizmet üretmek ve sunmak.

Verilen hizmetler

·Muhasebe Kayıt Sisteminin Kurulması

Belirli bir işlem hacmi ve cirosuna ulaşan işletmeler için ön muhasebe ve genel muhasebelerinin işletme bünyesinde tutulması yasal olarak değilse de ticari hayatın gereklerine göre bir zorunluluktur.

360° Danışmanlık alanında uzman ve profesyonel personelleri ile  her türlü muhasebe (finans, genel muhasebe, maliyet muhasebesi) organizasyonunun kurulabilmesi için gerekli olan iş akış şemaları ile bu birimde görevli personelin görev tanımlarını yapmakta, işletme için gerekli olan raporları ve raporlamanın standartlarını oluşturmakta, işletme için etkin ve faydalı bir mali bilgi sistemini oluşturmaktadır.

İşletmeler için doğru ve faydalı bir muhasebe hesap planının oluşturulması, bu hesap planından hareketle hazırlanacak finansal raporlar ile işletme yöneticileri tarafından isabetli mali kararlar alınabilecektir.

Muhasebe bilgi & belge akış sisteminin kurulup yönlendirilmesi, maddi duran varlıkların fiili ve kaydi uygunluklarının sağlanması, amortisman tablolarının oluşturulması, mali tabloların enflasyona veya talep halinde başka mali enstrümanlara endekslenmesi, belge ve bilgi arşivleme sisteminin kurulup işler hale getirilmesi çeşitli sistemler ile muhasebe sistemleri arasında entegrasyonun kurulması, raporlama ve analiz çalışmaların yapılması bu kapsamda hizmetlerimiz arasındadır.

·Bordro ve Personel Hizmetleri

İşletmeler kendi ana işlerine odaklanarak daha esnek ve karlı olmak adına ana faaliyet alanları ve yetenekleri dışında kalan tüm faaliyetleri gerek kısa dönem gerekse uzun dönem olarak hizmet şeklinde alabilmektedir.

SGK, İş Kanunu, İşssizlik sigortası kanunu gibi mevzuatlar ile doğrudan bağlantılı olan Personel Bordroları işin uzmanları gözetiminde hazırlanmalıdır. Bu sayede olası idari cezalardan işletmenizi koruyabilir yahut teşviklerden zamanında ve doğru bir şekilde faydalanarak prim yükünüzü azaltabilirsiniz.

360° Danışmanlık olarak Bordro ve Personel Hizmetlerimiz şunlardır.

 • SGK E-Bildirgelerinin tanzimi,
 • İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması,
 • İşe giren ve işten ayrılan personeller ile ilgili yasal süreçlerin gerçekleştirilmesi,
 • Bordro ve ücret hesap pusulası raporlarının hazırlanması,
 • Personel yıllık izin sisteminin kurulması
 • Personel mesai takip sisteminin kurulması
 • Personel özlük dosyası sisteminin oluşturulması

·İnsan Kaynakları Danışmanlığı

360° Danışmanlık, danışmanlık hizmeti verdiği işletmelerin işe alım süreçleri kapsamında aday havuzu oluşturma, değerlendirme süreçlerine yardımcı olma, turn over’larının yüksek olduğu departmanlarda işletme yetkilileri ile birlikte inceleme ve analizler yapılarak bu departmanlara en uygun adaylar sunarak turn over’ların düşürülmesi konusunda destek hizmeti sağlamaktadır.

360° Danışmanlık  İnsan Kaynakları Danışmanlığı çerçevesinde şu hizmetleri sunmaktadır.

 • Genel Değerlendirme / Yetkinlik Bazlı Mülakatlar
 • İngilizce Mülakat ve Değerlendirme
 • Referans Araştırmaları
 • Personel ve Yönetici Seçme Yerleştirme
 • İş Akitleri (Sözleşmeler)
 • Kişilik Analizleri ve Testleri

İşletmelerin beklentilerine uygun kişiyi seçmenin önemli olmasının yanında, başvuruda bulunan kişilerin de beklenti ve hedeflerine ters düşmeyecek pozisyonları önermenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Bu bağlamda biz, profesyonel seçme ve yerleştirme süreçlerinde konuya hem başvuru sahipleri hem de firma açısından objektif gözle bakmayı önemsiyoruz.

·Yabancıları Çalıştırma İzni

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni olmadığı halde Türkiye’de çalışan yabancı işçilere, yabancı işçileri çalıştıran bu iş yerlerine gerekli ceza uygulamaları yıllara göre değişiklik göstermektedir. 360° Danışmanlık işletmelerin herhangi bir cezai işleme muhatap olmaması için “Yabancıları Çalıştırma” konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.

Yabancıları Çalıştırma İzni’ nin iş takip süreçleri aşağıdaki gibidir.

 • İşletmenin yabancı personel ihtiyacının değerlendirilmesi ve Yabancı personel çalıştırmak için gerekli şartları yerine getirip getirmediğinin kontrol edilmesi
 • Yabancı personel adayının uzmanlık alanına göre ücretinin belirlenmesi
 • Gerekli evrakların hazırlatılması sürecinin yönetimi
 • Yurtdışı’ ndan personel alınanacak olması halinde Konsolosluk online başvurularının yapılması
 • Çalışma Bakanlığına, çalışma izni başvurusunun yapılması
 • İzinlerin erken çıkmasını sağlamak amacıyla dosya takibi yapılması
 • Çalışma izni çıktıktan sonra SGK işlemleri için danışmanlık yapmak

·Muhasebe Hizmetleri

İşletmeler için finans ve muhasebe verilerinin sonuçlara ulaşabilmek ve doğru kararlar alabilmek açısından büyük katkıları olduğunu bilmektedir. 360° Danışmanlık, işletmelerin şeffaf ve doğru muhasebe ekosistemi oluşturmak için gereken uzman ve profesyonel personele sahiptir.

Gerçekleştirdiğimiz diğer işlevlerden bazıları:

Neler yapıyoruz?

 • Doğru sonuçlara ulaşabilmek için işletme yapısına uygun hesap planının hazırlanması
 • Muhasebe İşlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri ve Vergi Mevzuatı esas alınarak yürütülmesi
 • Sipariş Prosedürü
 • Alacak ve Borç Hesaplarının Yönetimi
 • Sözleşme Yönetimi
 • Banka Hesap Yönetimi
 • Yılsonu Mali Tabloları, Bilanço ve Gelir Tablosunun hazırlanması
 • İlgili Dönem Vergi Beyannameleri ve Bildirimlerin hazırlanması ve elektronik ortamda iletilmesi

·Yabancı Sermayeli Şirketlerin Kurulması

Yabancı sermayeli şirket kurulması konusunda yasal bir engel bulunmamaktadır.  Şirket kuruluşu ve hisse satın alma konularında Türk vatandaşlarına tanınan haklar yabancı ülke vatandaşları içinde geçerlidir.

Yabancı ortaklı şirket konusunda en önemli ayrıntı ortaklara çalışma izni alınması durumudur. Yabancı ortaklar için çalışma izni alınması zorunludur ve bunun için şirket kuruluşu sırasında ve sonrasında bazı önemli detayların yerine getirilmesi gerekmektedir.

360° Danışmanlık Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşu konusunda yetkin ve etkin personelleri ile işletmelere bu konuda hukuki ve mali destekte bulunmaktadır.

Yabancı Sermayeli Şirket Kuruluşundaki hizmetlerimiz şu şekildedir.

Neler yapıyoruz?

 1. Anonim şirket kuruluşu yapılması hususunda danışmanlık yapmak.
 2. Türk ve Yabancı personel çalıştırılması için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması hususuda danışmanlık yapmak.
 3. Türkiye’ye yasalarına göre şirket çalışma şartları hususunda danışmanlık yapmak.
 4. Şirket kuruluşu, kuruluş sonrası sermaye artırımı ve azaltılması, gerektiğinde ana sözleşmede değişiklikler yapılması hususunda danışmanlık yapmak.
 5. Türkiye’de vergi ve muhasebe sistemi hakkında yasal sorumluluklar hakkında hukuki ve mali destek sağlamak.
 6. Şirketin sermaye artırması, Yeni ortaklar kabul etmesi, Türkiye’de yatırım yapması, yeni ortaklıklar kurması vb. her konuda kapsamlı danışmanlık yapmak.

·Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

 • Asgari işçilik, iş kazası ve meslek hastalıkları, iş akdi ve feshi süreç yönetimi,
 • Bordrolama ve fazla mesai,
 • Denkleştirme çalışması,
 • İşe iade ve sonuçları,
 • Sağlık hizmet sunucuları SUT uygulaması
 • Fatura incelemeleri
 • Prim teşviki, destek ve indirim tutarlarının, hızlı, güvenilir ve eksiksiz hesaplanarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna belgelendirmek üzere teşviklerden yararlanılmasının sağlanması

·Ticaret Sicil İşlemleri

Ticaretin etki alanı çok geniştir. Bu nedenle, ticarî işletmelerin üçüncü kişiler tarafından bilinmesi gereken bilgilerinin (ticaret unvanı, adres, faaliyet konusu vb.) tescil edilmesi gerekir. Bu kapsamda yapmış olduğumuz iş ve işlemler şunlardır;

 1. Ticari işletme ve şubelerinin tescili,
 2. Ticaret ünvanı ve değişikliği tescili,
 3. Adres tescili,
 4. İş konusu değişikliği veya ilavesi tescili,
 5. Sermaye şirketlerinin anasözleşme ve değişiklik tescilleri,
 6. Fesih ve tasfiyeye ilişkin tescil,
 7. Nakil tescili,
 8. Hisse devir kararına ilişkin tescil,
 9. Vefat eden ortağın paylarının intikaline ilişkin kararın tescili,
 10. Birleşme suretiyle devir alınarak infisah eden şirketin düzenleyeceği borç beyannamesine ilişkin tescil,
 11. Sermaye arttırımına ilişkin tescil,
 12. Anonim şirkette değer artış fonu’nun sermayeye ilave edilmesine ilişkin tescil,
 13. Vakıflar ve dernekler tarafından kurulacak işletmelerin tescili

Buna benzer iş ve işlemler

·Teşviklerden Yararlandırma Hizmetleri

360° Danışmanlık olarak tecrübeli ve enerjik kadromuzla , tüm Devlet destekleri, Kobi Destekleri, Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri, Diğer tüm Hibe ve Desteklerden yararlandırma konusunda hizmet sunmaktayız.

·Yatırım Danışmanlığı Hizmetleri

 • Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları
 • Şirket/Hisse satışı, şirket bölünmeleri
 • Sermaye piyasasından kaynak temininde tahvil ve pay senedi ihracında teknik destek
 • Alıcı ve satıcı Durum Tespiti çalışmaları
 • Hedef şirket araştırması, sektör analizi vergisel ve finansal durum tespiti,
 • Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri doğrultusunda şirket değerlemeleri.

·Vergi İnceleme Danışmanlığı Hizmeti

Vergi incelemelerinin her aşamasında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Vergi incelemesindeki gerekli müdahaleler, vergi davalarının mükellef lehine gelişmesi için önemlidir. Vergi incelemelerinin her aşamasında gerekli bilgi ve belge sunarak vergi incelemesinin mükellef lehine gelişmesine yardımcı olmaktayız.

Vergi Dairesindeki sorunların çözümü kapsamında, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonlarına başvuruda bulunma, müşteri nezdinde yazılan raporu tetkik ederek, hukuki düzenlemeleri, yargı kararlarını, iktisadi ve ticari icapları ve diğer kaynakları bir bütün halinde değerlendirerek, yargı yoluna başvurma ya da uzlaşma sağlama açısından mükellef lehine en uygun olanı belirleyerek, tercih hakkının en doğru şekilde kullanılması için yönlendiriyoruz.

Neler Yapıyoruz?

 • Tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma komisyonlarına başvuruda bulunma
 • Müşteri nezdinde yazılan raporu tetkik ederek yargı yoluna başvurma
 • Uzlaşma sağlama açısından mükellef lehine en uygun olanı belirleme

·Eğitim Hizmetleri

Kurumların, vergi, muhasebe ve finans alanında çalışmak üzere istihdam ettikleri personelin vergi mevzuatı yönünden eğitim ihtiyacının karşılanması, uzmanlıkların oluşturulması ve değişen mevzuat konusunda bilgilendirilmesi amacıyla eğitim hizmetleri sunmaktayız

Şirketimizce aşağıdaki konularda eğitimler verilmektedir.

 • Temel Düzey Vergi Uygulamaları
 • Temel Muhasebe
 • İleri Düzey Vergi Uygulamaları
 • Maliyet Muhasebesi
 • Dönem Sonu İşlemleri
 • Kurumlar Vergisi Hesaplamaları ve Örnek Uygulamalar
 • Yurtiçi ve Yurtdışı İnşaat ve Taahhüt İşlerine Yönelik Özel Eğitimler
 • Vergisel Avantajlar (İndirimler, İstisnalar, Muafiyetler)
 • Ar-Ge, Teknokent, Tasarım ve İnovasyonda Vergi Uygulamaları
 • KDV Uygulamaları ve KDV İade Eğitimleri
 • Üst Düzey Yöneticiler İçin Vergi Uygulamaları
 • Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları
 • Dernek, Vakıf ve İktisadi İşletmelerde Mali Uygulamalar
 • Taşınmazlara Sağlanan Mali Kolaylıklar (Sat Geri Kirala, Sukuk vb.)
 • Yurtdışına Yapılan Ödemeler İle Yurtdışından Alınan Hizmetlerin Vergilendirilmesi
 • Elektronik Uygulamalar ve Güncel Gelişmeler (E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-Tebligat)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi